top of page

DE ALFA LEAD
MISSIE, VISIE EN WAARDEN

Onze missie, visie en waarden
vormen de pijlers van onze unieke aanpak
en zijn de toetsstenen van onze resultaten.

ALFA LEAD MISSIE

De Alfa Lead Missie

Wij willen jou, je team en organisatie begeleiden en ondersteunen bij het realiseren van jullie uitdagingen. Dit door het natuurlijk leiderschap, in ieder van jullie, te ontwikkelen!

 

Wij willen dé referentie en hét aanspreekpunt zijn voor de professionele ontwikkeling in leiderschap van jullie organisatie. 

ALFA LEAD VISIE

Alfa Lead Visie

Leiderschap is iets natuurlijk en ontstaat waar mensen in groep samen leven en werken. 

Mensen beschikken over een sterk natuurlijk vermogen om zichzelf te ontwikkelen tot leiders wanneer zijzelf beslissen om impact te hebben op een situatie. 

Natuurlijk leiderschap vormt de basis van zelfsturing met impact op de werkvloer. 

Een waarderende aanpak leidt tot verbinding, de basis voor natuurlijk leiderschap. 

ALFA LEAD WAARDEN

Alfa Lead Waarden

Vertrouwen resulterend in partnership.

Professionalisme door onze passie en ons vakmanschap.

Respect voor iedereen, voor jou als opdrachtgever en je eigen inbreng.

Samen gedeelde verantwoordelijkheid voor het resultaat.

Integriteit bij alles wat we doen.

Autenticiteit in handelen en denken. 

 

Loyaliteit tegenover onze partners.

Alfa Lead Missie
Alfa Lead Visie
Alfa Lead Waarden
bottom of page