top of page

HET ALFA LEAD AANBOD

Voor professionele training, coaching, procesbegeleiding en networking kun je rekenen op Alfa Lead!

ALFA LEAD
TRAININGEN

Als volwaardige partner organiseren wij, zowel in-company als buitenshuis, workshops of trainingen op maat.

ALFA LEAD
COACHING

Wij staan klaar om jullie te coachen. Zo verwerf je diepgaande inzichten die naast je werk ook in je dagelijks leven van pas komen.

ALFA LEAD
PROCESBEGELEIDING

Wij begeleiden en vergemakkelijken groepsprocessen waardoor teams een leukere effectievere samenwerking bereiken met betere resultaten als gevolg.

ALFA LEAD
NETWERKING

Wij brengen mensen in ontwikkeling samen zodat zij, onder begeleiding van een erveraingsdeskundige, aan kennis- en/of ervaringsuitwisseling toekomen.

ALFA LEADERSHIP TRAINING©

Trainingen op maat
Alfa Lead is een volwaardige partner voor het organiseren van workshops of trainingen op maat, zowel in-company als buitenshuis. We willen samen met jullie het programma vormgeven en dit zoveel mogelijk in termen van "kunnen" i.p.v. "kennen"! De toepasbare middelen en werkvormen worden vervolgens optimaal afgestemd op de leerdoelen. Samen met jullie willen we nagaan hoe en wanneer het aangeleerde maximaal kan worden omgezet in werkelijke positieve gedragsverandering binnen de eigen werkomgeving. 

Open trainingen
Alfa Lead organiseert een beperkt aantal Leiderschapstrainingen die openstaan voor een heterogeen publiek. Het voordeel van deze formule is dat men (een) collega(e) uit andere bedrijven kan ontmoeten en samen vanuit een breder perspectief leert rond natuurlijk leiderschap. Bovendien kunnen ervaringen worden uitgewisseld en kan men blijvend een netwerk uitbouwen rond de relevante thematieken . 

ALFA LEAD COACHING

Alfa Lead Coaching©
Coachen is het versneld helpen ontwikkelen van vaardigheden, attitudes en inzichten om je doelen te verwezenlijken. Het stelt je in staat om diepgaande persoonlijke inzichten te verwerven. Het is een op zichzelf staande methode om persoonlijke ontwikkeling te bevorderen, maar kan ook ingezet worden als uitbreiding of ondersteuning van andere initiatieven (ondersteuning van veranderteams, begeleiding, intervisie,...). 

Alfa Lead Coaches
Alfa Lead Coaches gaan uit van de eigen natuurlijke leervermogens van de mens. We reiken geen oplossingen aan maar helpen de coachee bij zijn/haar zoektocht naar een voor hem/haar bruikbare oplossing. Wij geven jou inzicht d.m.v. feedback en niet-oordelende vragen. Wij dagen je hierbij wel uit tot actiebereidheid. Daarbij blijf jijzelf steeds eigenaar van je probleem én van je oplossing, maar dit alles gebeurt steeds in een sfeer van wederzijds respect, onderling vertrouwen en in volledige discretie. Deze trainingen worden individueel aangeboden in-company of in een rustig ontspannen kader.     

ALFA LEAD PROCESBEGELEIDING®

Alfa Lead procesbegeleiding®
Wij begeleiden en vergemakkelijken groepsprocessen waardoor teams een sterkere samenwerking en een beter resultaat bereiken. Door onze interventies laten wij mensen meedenken en beter met elkaar in interactie gaan. Eerlijke feedback brengt thema's aan en verheldert zaken waarover mensen niet vanzelfsprekend met elkaar in gesprek gaan. Door positieve gedragsverandering te creëren bij alle betrokkenen dragen we bij tot een verbetering van de bestaande situatie. 

ALFA LEADERS'NETWERK©

Alfa Leaders' Netwerk
Alfa Lead heeft zich als doel gesteld om een lerend netwerk uit te bouwen van een brede groep van mensen die bereid zijn ervaringen en kennis met elkaar te willen delen met het oog op de verdere ontwikkeling inzake natuurlijk leiderschap. 

Onze rol is om deze professionals samen te brengen opdat zij, onder begeleiding van een ervaringsdeskundige, aan kennis- en/of ervaringsuitwisseling toekomen. 

Aan de hand van praktijkervaringen van de deelnemers kaderen we, indien nodig, theorie, modellen en concepten om de uitwisseling, het leereffect en de inzetbaarheid te vergroten. 

Ervaringsgroepen
Een groep telt +/- 8 professionals en wordt begeleid door een Alfa Lead Trainer met ruime en actuele praktijkervaring. De groep komt regelmatig samen rond een zelfgekozen thema.  

Trainingen
Coaching
Procesbegeleiding
Netwerk

ALFA LEAD BIEDT AAN

Alfa Lead Training®
• MBTI : 1 dag

• Appreciative Inquiry kennismaking : 1 dag
• Appreciative Inquiry workshop change leaders : 1,5 dag + 1 dag praktijk
• Natuurlijk leiderschap : 1,5 dag

Langdurige leiderschapstrajecten
• Fundamentals of Natural Leadership® (voor beginners) : 5 dagen
• Natural Leadership® Excellence (voor gevorderden) : 5 dagen

Alfa Lead Coaching®
• Persoonlijke of team coaching van duurzame verandering : op aanvraag

Alfa Lead Procesbegeleiding®
• Teambegeleiding van duurzame verandering : op aanvraag

Alfa Lead Netwerk®

• Ervaring en kennis uitwisseling : op aanvraag

bottom of page